Stark, Glad och Frisk 076-853 62 07 info@ptbyphilip.se

För att bli riktigt stark och vältränad behöver du träna upp din förmåga att pressa dina nerver. Vår mentala och fysiska kapacitet utgörs till stor del av styrkan och uthålligheten i vårt nervsystem. Häng med i dagens inlägg och lär dig det stycke information som kanske kommer att förändra utfallet för 2019 års träningsresa!

Dåliga nerver?

När du är under en relativt tung knäböj och ska resa dig upp kan livet ibland kännas surt… Du är i behov av att spänna näst intill 90% av alla kroppens muskler för att lyftet skall genomföras med rätt teknik och för det krävs en himla massa nervkopplingar! Den totala kraftanspänningen du orkar generera från ditt nervsystem kommer att överföras till dina muskler och sedan avgöra hur mycket vikt du lyfter i förhållande till din teknik. Sedan kan vi ju även tala om uthållighet… 

Fem repetitioner!

När vi tränar basprogram för 95% av alla nya motionärer i gymmet håller vi oss oftast inom reps-omfånget för 5 repetitioner. Som nybörjare har du sällan styrkan att bibehålla teknik och anspänning i hela kroppen under längre tid… Därför kommer kvalité före kvantitet och 5 reps är i de flesta stora basövningar rätt siffra att börja bygga sin grund utefter!

Du behöver aktivera mera muskelfibrer! 

Jämför vi två personer med relativt lika styrka men olika mängd muskelmassa kan detta bero på lite olika saker… En viktig faktor jag vill understryka i detta stycka är vikten av att aktivera större andelar av en och samma muskel. Som vi talade om tidigare är det viktigt att du kan bibehålla anspänning i dina muskler så att i första hand tekniken är korrekt. Vad du kommer att märka med tiden när du lyfter tyngre är att större och större anspänning i kroppen kommer krävas från nerverna för att de riktigt saftiga resultaten skall fortsätta komma. Kan du inte pressa dig själv med hjälp av kost och sömn så att du över tid regelbundet presterar bättre blir det svårt att bli utvecklas, för att inte tala om utvecklas optimalt… Det är här de flesta misslyckas på grund att dålig disciplin och motivation… Extra: Explosivitet i utförandet av en övning är ett annat sätt att aktivera mera muskelmassa och få mer ut av de typ tre fibrer som är länkat med vår styrka och storlek av muskelbunten.

Peppen och pushen vi alla behöver!

Du behöver alltså pressa dig själv mentalt för att få mera resultat… Jag vill inte att du missförstår mig här och får för dig att du skall tänka på träning från morgon till kväll och stressa upp dig! Men du behöver se till att din prestation med tiden ökar i kvalité. Inte bara viktmässigt men även genom den anspänning du lyckas generera från ditt nervsystem. Att utvecklas framåt i en övning utan att nerverna stärks upp eller pressas i samma mån gör att vi lättare riskerar att tappa hållpunkter och skapa obalanser. Som PT är det mitt jobb att hålla dig motiverad och fokuserad på arbetsuppgiften. Vi jobbar runt dina mentala och fysiska svagheter och ser till att hitta dina styrkor. Alla har så mycket mer potential med sin kropp än vad de föreställer sig… Jag önskar jag fick möjligheten och hade tiden att visa detta för alla människor.